ANBI

ANBI

Jaarcijfers

Download hier onze concept jaarcijfers

Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Enkele voorwaarden ANBI-status

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben.

Meer weten, een ANBI-status aanvragen of controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften