Historie

Historie

Joseph Ledel was de kolonel onder wiens leiding Zeeuws-Vlaanderen in 1830 werd verdedigd tegen aanvallen vanuit België.
Aangezien zijn voornaamste wapenfeiten in en rond Oostburg plaatsvonden en hij ook aldaar begraven ligt, was er alle aanleiding om een in 1940 verwoest plein naar hem te vernoemen.

Toen in 1946, na de verwoesting van Oostburg en het vroegere bestaande theater, aan dit plein een nood-theater werd gebouwd, kreeg dit de naam “Ledeltheater”.

 

Toen dit theater in 1956 vervangen werd door een nieuw, werd ter voortzetting van de traditie, hieraan eveneens de naam van kolonel Ledel verbonden.

Het theater heeft als gebouw een voorgeschiedenis van bijna 3 eeuwen. In 1689 immers werd door de uit Frankrijk in grote getalen naar West Zeeuws-Vlaanderen overgekomen Hugenoten een kerkgebouw gesticht, waarin ze tot 1803 hun diensten hielden.

De achteruitgang van het aantal Franse of Waalse protestanten die geleidelijk opgingen in de Nederlands Hervormde Kerk leidde ertoe dat het kerkgebouw in 1803 werd gesloten en in 1804 werd verkocht aan de RK kerk. In 1886 werd een nieuwe RK kerk gebouwd en werd het oude gebouw verkocht aan de gemeente, die het inrichtte als graanbeurs.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende het gebouw van 1914-1916 om de vele Belgische vluchtelingen onderdak te verlenen en van 1916-1918 voor de huisvesting van hier gelegerde Hollandse militairen.
Boeren, die er voordien graanbeurs hadden gehouden, moesten het gebouw dus verlaten en zochten hun toevlucht in café’s, waar zij het klaarblijkelijk en, niet onbegrijpelijk, veel gezelliger vonden, zodat zij niet meer in het beursgebouw terug wilden keren, toen dit na de oorlog weer vrij kwam.
Van tijd tot tijd werd het daarna gebruikt voor tentoonstellingen, uitvoeringen en dergelijke, totdat het in 1930 geheel verbouwd werd en in exploitatie werd genomen door de NV Maatschappij tot Exploitatie van het Beursgebouw.
Regelmatig werden er toen filmvertoningen gehouden, uitvoeringen en tentoonstellingen georganiseerd, kortom het kreeg een belangrijke functie als dorpshuis en van lieverlee, door de toename van de mobiliteit een ontspanningscentrum voor de gehele streek.

 

Kort voor de Tweede Wereldoorlog bleek het voor de maatschappij moeilijker te worden om het gebouw te exploiteren en werd het gebouw aan een particulier exploitant, Dhr. P.F. Standaert uit Terneuzen verhuurd, die het zelfs in de oorlogsjaren staande wist te houden.
In september 1944 echter werd het gebouw, dat nog steeds gemeentelijk eigendom was, tesamen met een groot aantal andere panden in Oostburg door oorlogsgeweld verwoest. Direct na de oorlog kon de Gemeente niet direct overgaan tot herbouw, er moest eerst een herbouwplan voor de hele gemeente worden gemaakt, en moest de woningnood van 400 gezinnen die dakloos waren geworden door bombardementen worden opgelost.

Het was dhr. Standaert, de exploitant van het verwoeste gebouw, die uit eigen initiatief besloot een nood-theater te stichten. Eind 1946 werd het geopend en kreeg het de naam “Ledeltheater”, ivm de ligging aan het Ledelplein. Het houten noodtheater bevatte 400 zitplaatsen en ontelbare malen zijn deze bezet geweest, niet alleen voor het wekelijkse filmprogramma maar ook voor de voorstellingen van beroeps-toneelgezelschappen.

Naarmate de jaren vorderden werden de bouwkundige toestand en het comfort van de accommodatie van dien aard dat in 1953 door de raad van de Gemeente Oostburg werd besloten om over te gaan tot de herbouw van het vroegere “ontspanningsgebouw”, waaraan de nieuwe naam van Cultureel Centrum werd verbonden om de streekfunctie van cultuur en sociaal leven in heel West Zeeuws-Vlaanderen te benadrukken.

Op 20 april 1955 volgde de aanbesteding van een bestek van architect L.W. Rosenkranz, aannemer R. Verstraeten uit Oostburg heeft het gebouw in 9 maanden kant en klaar opgeleverd.

 

Het hier getoonde betonnen reliëf in de voorgevel is destijds door beeldhouwster mevr. Messer-Heijbroek uit Vlissingen gemaakt en vat de activiteiten van het theater zoals film, toneel, muziek, theater op een treffende wijze samen.